O sobie
Publikacje
Staże Zagraniczne
Kontakt
 

Andrzej Szahaj, ur. w 1958 w Bydgoszczy (na Szwederowie), prof. dr hab., dziekan Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, kierownik Zakładu Filozofii Współczesnej w Instytucie Filozofii UMK.

Studia:

Kulturoznawstwo, UAM w Poznaniu (1976 – 1980).
Doktorat w zakresie filozofii: Kultura a komunikacja społeczna. Krytyczna teoria społeczeństwa Jürgena Habermasa w świetle społecznoregulacyjnej teorii kultury (1988)
Habilitacja w zakresie filozofii (Instytutu Filozofii UAM, 1996) na podstawie pracy Ironia i miłość. Neopragmatyzm Richarda Rorty’ego w kontekście sporu o postmodernizm (Wrocław: Lepoldinum 1996, seria: Monografie Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej),
Profesor UMK – 1997, tytuł naukowy profesora – 2001,
Stanowisko prof. zwyczajnego - 2005,
Członek Komitetu Nauk o Kulturze PAN oraz Komitetu Nauk Filozoficznych PAN
Autor ponad stu publikacji naukowych oraz kilkudziesięciu artykułów publicystycznych i popularyzatorskich drukowanych na łamach m.in. „Odry”, „Twórczości”, „Przeglądu Politycznego” oraz „Europy – tygodnika idei”
Tłumacz literatury naukowej z języka angielskiego,
Mieszka w Toruniu.

Zainteresowania naukowe:

filozofia polityki, filozofia kultury, neopragmatyzm, postmodernizm, teoria krytyczna, filozofia interpretacji

Nagrody za osiągnięcia naukowe:

Nagroda Ministra Edukacji Narodowej - 1997,
Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego – 2005,
Wielokrotnie nagrody JM Rektora UMK w Toruniu